03 мај 2012

Google Play i zemlja Srbija...

+This item cannot be installed in your device's country.

Jedna od lepih poruka sa Android Marketa, pardon Google Playa. 
Interesantno je da se u konkretnom slučaju radi o Google Blogger aplikaciji. Mnoge druge aplikacije mogu da se instaliraju - Google Mail, Google Maps, Google Search, Youtube, Google Drive, Google+, Google Translate... A zašto Google Blogger nije dostupan, zna li ko da objasni?

1 коментар: