03 април 2014

Instalacija Delphi-a 2006 na Windows 7

Instalacija Delphi-a 2006 na Windows 7 (32-bit ili 64-bit) operativni sistem je moguća, ali uz jednu malu intervenciju.
Naime, Delphi 2006 kao preduslov, između ostalog, zahteva Microsoft .NET Framework 1.1Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, koji se ne mogu direktno instalirati, već se instalacija radi na sledeći način:

1. Kreirati direktorijum: c:\DotNet
2. Preuzeti instalaciju  Microsoft .NET Framework 1.1 Redistributable Package (dotnetfx.exe) i sačuvati u kreirani direktorijum
3. Preuzeti instalaciju Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe) i sačuvati u kreirani direktorijum
4. Preimenovati: NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe u dotnetfxsp1.exe
5. Pokrenuti command prompt kao administrator i postaviti tekući direktorijum na c:\DotNet
6. Izvršiti komandu: dotnetfx.exe /c:"msiexec.exe /a netfx.msi TARGETDIR=C:\DotNet" i prihvatiti instalaciju
7. Izvršiti komandu: dotnetfxsp1.exe /Xp:C:\DotNet\netfxsp.msp
8. Izvršiti komandu: msiexec.exe /a c:\DotNet\netfx.msi /p c:\DotNet\netfxsp.msp
9. Pokrenuti pripremljenu slipstrimovanu instalaciju frameworka: netfx.msi

Ovim je zadovoljen prvi preduslov za instalaciju Delphi-a 2006 (BDS 2006, Turbo Delphi 2006), a ostalo će bez problema biti instalirano direktno kroz Delphi instaler.
Direktorijum c:\DotNet možete slobodno obrisati.

Нема коментара:

Постави коментар