27 мај 2014

Instalacija Wordpress-a na Debian-u (Apache, MySQL, PHP)

Može se početi npr. odavde: https://wiki.debian.org/LaMp i https://wiki.debian.org/WordPress


Instalacija
1. Ja ću krenuti od VirtualBox-a i instalacije čistog Debiana 7.5 (kernel 3.2) - instalacija samo osnovnog sistema (bez Desktop Environmenta). Napomena radi lakšeg snalaženja u narednim koracima - korisnika sam nazvao "user", a IP adresa virtuelnog servera je 192.168.56.101. Koraci 2. i 3. nisu obavezni jer sve akcije mogu da se obave i direktno preko root naloga.
2. # apt-get install sudo
3. # adduser user sudo

MySQL Server
4. $ sudo apt-get install mysql-server

Apache, PHP
5. $ sudo apt-get install apache2 php5 php5-mysql libapache2-mod-php5

phpMyAdmin
6. $ sudo apt-get install phpmyadmin

Provera da li je po defaultu sve u redu
7. $ sudo nano /var/www/info.php
<?php
  phpinfo();
?>
8. Na host mašini uneti IP adresu virtuelnog servera, npr:
192.168.56.101/info.php
Ukoliko je sve u redu prikazaće se sledeća strana:

Kreiranje novog korisnika i prazne baze - MySQL (preko phpMyAdmina)
9. Adresa: 192.168.56.101/phpmyadmin
Privileges - Add a new User: kreirati korisnika "user", dodeliti mu lozinku i za sada postaviti sva globalna prava (Check All Global privileges).
10. Kreirati novu bazu wptest (collation utf8_general_ci).

Instalacija ftp servera
11. $ sudo apt-get install vsftpd
12. $ sudo nano /etc/vsftpd.conf
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
13. $ sudo /etc/init.d/vsftpd restart

Kreiranje direktorijuma i preuzimanje Wordpress-a
14. $ sudo adduser user www-data
15. $ mkdir ~/wpsajt
16. $ cd ~/wpsajt
17. $ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
18. $ tar -xf latest.tar.gz
19. $ cd wordpress
20. editovati wp-config-sample.php fajl i snimiti ga pod imenom wp-config.php:
21. $ sudo chown user.www-data ~/wpsajt/ -R


Priprema i konfigurisanje Apache web servera
22. $ sudo nano /etc/apache2/sites-available/wpsajt
Alias /wpsajt /home/user/wpsajt
<Directory /home/user/wpsajt>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride Limit Options FileInfo
        DirectoryIndex index.php
        Order allow,deny
        Allow from all
</Directory>
23. $ sudo a2ensite wpsajt
24. $ sudo service apache2 reload

Prvo pokretanje Wordpress-a
25. http://192.168.56.101/wpsajt/wordpress
Ovde praktično počinje priča vezana za Wordpress koja će možda biti deo nekog drugog tutoriala.

Dodatak - Pregled sajta - početna strana
26. Da bi otvorili početnu stranu sajta, potrebno je kreirati fajl index.php u direktorijumu ~/wpsajt/:
$ nano ~/wpsajt/index.php
<?php
  define('WP_USE_THEMES', true);
  require('./wordpress/wp-blog-header.php');
?>
27. Sada je moguće otvaranje početne strane: 192.168.56.101/wpsajt

Napomena: Uputstvo za konfiguraciju nikako nije napisano za web server koji treba da radi online (priključen na internet), već samo za lokalnu primenu, a čak i tako sve je moglo biti urađeno znatno drugačije... Ovo je samo primer kako u koracima doći do funkcionalnog, danas najpopularnijeg, CMS-a. Po ovom principu trebalo bi biti lako instalirati i druge CMS-ove, npr. Joomla-u ili Drupal. Može da koristi za npr. učenje i/ili upoređivanje njihovih funkcionalnosti, a pruža definitivno drugačiji ugođaj od npr. instalacije XAMPP-a. :)

Нема коментара:

Постави коментар